Achiziţii publice

Achiziţii – detalii

 

Programul anual de achiziţii publice:

a) Bugetul de stat: – detalii

b) Proiecte cu Finanţare din fonduri externe nerambursabile:

– Proiect „Întărirea capacităţii operaţionale a D.G.A. de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie, inclusiv în achiziţiile publice” – nr. ROFSIP2015OS5A04P01, finanţat din Fondul pentru Securitate Internă – detalii

 

Centralizatorul achiziţiilor publice – detalii

 

Contractele de achiziţii publice (cu valoare mai mare de 5.000 EUR):

– Contract de lucrări – execuţia obiectivului “Lucrări de reparaţii la terasa şi copertinele aferente imobilului D.G.A. din b-dul Nicolae Grigorescu nr. 12” – nr. 778062 din 09.11.2016 – detalii

– Contract de furnizare – sisteme de înregistrare audio-video 4G, nr. 778040 din 07.11.2016 – detalii

– Contract de furnizare – autovehicule pentru munca operativă, nr. 777444 din 21.06.2016 – detalii

– Acord-cadru de furnizare – energie electrică, nr. 777451 din 22.06.2016 – detalii

– Contract de furnizare – autovehicule pentru munca operativă tipurile 1 si 2 – nr. 777600 din 27.07.2016 – detalii

– Contract de furnizare – autovehicule pentru munca operativă tipurile 3 si 6 – nr. 777601 din 27.07.2016 – detalii

– Contract de furnizare – autovehicule pentru munca operativă tipurile 4 si 5 – nr. 777602 din 27.07.2016 – detalii

– Contract de lucrări – reparatii la acoperisul corpului B, nr. 777605 din 29.07.2016 – detalii

– Contract de lucrări – execuţia obiectivului “Copertine auto la sediul D.G.A.” – nr. 777815 din 10.10.2016 – detalii

– Contract de servicii – prestaţia serviciilor de dirigenţie de şantier aferente execuţiei obiectivului “Copertine auto la sediul D.G.A.” – nr. 777821 din 10.10.2016 – detalii

– Contract de furnizare – autovehicule pentru munca operativă tipul 7 – nr. 777842 din 12.10.2016 – detalii