Combatere

Competenţa de combatere a faptelor de corupţie în rândul personalului MAI este exercitată de lucrători specializaţi ai DGA desemnaţi ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare, fiind structurată pe două componente: Direcţia Anchete şi Direcţia Investigaţii.

Obiectivele specifice ale celor două direcţii sunt de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare penală, de testare a integrităţii profesionale a personalului MAI, respectiv de organizare şi desfăşurare a activităţilor investigative, de analiză a informaţiilor şi de suport tehnico-operativ în vederea punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică, pentru descoperirea, documentarea şi combaterea faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI.

În cadrul activităţilor de combatere a faptelor de corupţie în rândul personalului MAI, lucrători specializaţi ai DGA desemnaţi ca organe de cercetare ale poliţiei judiciare efectuează acte de urmărire penală sub conducerea, supravegherea şi controlul procurorului, fiind obligate să aducă la îndeplinire dispoziţiile acestuia.