Vineri, 24 Noiembrie 2017

Contract de furnizare „echipamente de tehnică operativă” (TS4)

– procedura de atribuire: „licitaţie deschisă” cu etapă finală licitaţie electronică;

Invitaţie de participare publicată în SEAP nr.: 180903 / 22.11.2017


– denumire produse:

Lot 1 – Sistem de monitorizare audio și GPS = 1 cpl;
Lot 2 – Amplificator USB și software = 1 cpl.

– sursa de finanţare: proiect OLAF/2016/D1/052 – Eficientizarea sistemului de acțiune al MAI în investigarea și combaterea fenomenului de corupție, finanțat prin Programul HERCULE III, în domeniul Asistență tehnică (finanţare naţională şi finanţare externă nerambursabilă).

– valoare estimată: 74.750,00 lei fără TVA;

– data limită de depunere a ofertelor în SEAP: 09.01.2018, ora 16:00.

Anunţ de atribuire publicat în SEAP nr.: 186714/17.02.2018

– denumire ofertant câştigător: S.C. FINRO S.R.L.:
Lot 1 – Sistem de monitorizare audio și GPS;
Lot 2 – Amplificator USB și software.

– valoare totală atribuită: – 74.750,00 lei fără TVA:
Lot 1 – Sistem de monitorizare audio și GPS – 67.390,00 lei fără TVA;
Lot 2 – Amplificator USB și software – 7.250,00 lei fără TVA.