Vineri, 24 Mai 2019

Nr. 2700060
Din 23.05.2019

T A B E L

cu rezultatele obţinute la interviul structurat pe subiecte profesionale, susţinut pentru departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă la testul scris din cadrul concursului organizat în vederea ocupării posturilor de ofiţer specialist principal I la Serviciul Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie absolvenţi de studii superioare

Tabel rezultate interviu

Tabel rezultate finale