Miercuri, 05 Iunie 2019

Contract de furnizare echipamente IT&C

– procedura de atribuire: „licitaţie deschisă” cu etapă finală licitaţie electronică.

Anunţ de participare publicat în SEAP nr.: CN1011807 / 05.06.2019

– denumire produse:

Lot 1 – Echipament firewall VPN – 27 cpl.;
Lot 2 – Staţie de lucru mobilă – laptop – 19 cpl.;
Lot 3 – Server fișiere tip A – 2 cpl.;
Lot 4 – Server fișiere tip B – 2 cpl.;
Lot 5 – UPS 3000 VA – 2 cpl.;
Lot 6 – Staţie de lucru fixă i7 – 16 cpl.;
Lot 7 – Server de aplicaţie – 1 cpl.;
Lot 8 – Echipament de stocare pe reţea – 1 cpl.;
Lot 9 – Staţie de lucru fixă All-in-One – 100 cpl.;
Lot 10 – Staţie de lucru mobilă – laptop multimedia – 6 cpl.

– sursa de finanţare: bugetul de stat.

– valoare estimată: valoare estimată totală – 1.700.230,00 lei

Lot 1 – Echipament firewall VPN – 453.600,00 lei fără TVA;
Lot 2 – Staţie de lucru mobilă – laptop – 95.760,00 lei fără TVA;
Lot 3 – Server fișiere tip A – 122.680,00 lei fără TVA;
Lot 4 – Server fișiere tip B – 75.620,00 lei fără TVA;
Lot 5 – UPS 3000 VA – 10.920,00 lei fără TVA;
Lot 6 – Staţie de lucru fixă i7 – 201.600,00 lei fără TVA;
Lot 7 – Server de aplicaţie – 46.210,00 lei fără TVA;
Lot 8 – Echipament de stocare pe reţea – 23.520,00 lei fără TVA;
Lot 9 – Staţie de lucru fixă All-in-One – 588.000,00 lei fără TVA;
Lot 10 – Staţie de lucru mobilă – laptop multimedia – 82.320,00 lei fără TVA.

– data limită de depunere a ofertelor (în SEAP): 08.07.2019 ora 15:00.