Marţi, 25 Noiembrie 2019

Nr. 2703530
Din 25.11.2019

ANUNŢ

Având în vedere adresa Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. 269088 din 25.11.2019, prin care am fost informaţi că, prin Nota Raport comună a Direcţiei Generale Management Resurse Umane, Direcţiei Generale Financiare şi Direcţiei Generale Juridice nr. 268778/371335/147702/21.11.2019, ministrul afacerilor interne a aprobat şi a dispus suspendarea tuturor concursurilor aflate în desfăşurare pentru ocuparea posturilor de conducere şi de execuţie vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti, se suspendă concursul organizat de Direcţia Generală Anticorupţie în vederea ocupării postului de şef birou la Biroul Auto şi Armament.

În consecinţă, susţinerea probei interviu structurat pe subiecte profesionale pentru concursul organizat în vederea ocupării postului sus-menţionat se amână sine die.

Anunţ