Comunicat_2019-12-11,Conferința Internațională “Inițiativa regională în Etică Organizațională și Integritate”

În continuarea activităților dedicate Zilei Internaționale Anticorupție – 9 Decembrie, Direcția Generală Anticorupție, cu sprijinul Fundației Hanns Seidel România, organizează, în perioada 11-12 decembrie 2019, la Poiana Brașov, Conferința Internațională Inițiativa regională în Etică Organizațională și Integritate”.

La conferință participă omologi din cadrul agențiilor anticorupție partenere din Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Grecia, reprezentanți ai OSCE, ai instituțiilor partenere și organizațiilor nonguvernamentale de luptă împotriva corupției din România. De asemenea, un aport important la dezvoltarea acestei inițiative revine școlilor de formare și perfecționare profesională din cadrul M.A.I., Academiei de Poliție Alexandru Iona Cuza și Direcției Generale Management Resurse Umane ai căror reprezentanți își dau concursul la activitate.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor pune în discuție aspecte legate de infrastructura, respectiv mecanismul de asigurare a eticii organizaționale existent la acest moment în România și în celelalte state, implicarea ONG-urilor interesate în domeniul eticii organizaționale și politicilor de promovare a eticii în Europa în vederea identificării unor mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției interne și transfrontaliere, precum și oportunitatea dezvoltării unor proiecte comune regionale pentru stimularea eticii și integrității organizaționale.

Participanții vor contribui personal și cu experiența instituțiilor pe care le reprezintă, în cadrul grupurilor de lucru, la identificarea elementelor cheie ce stau la baza comportamentului integru și modalitățile prin care instituțiile publice pot stimula această atitudine. Rezultatele obținute în urma colaborării regionale dintre agențiile anticorupție și societatea civilă pot pune bazele unor noi proiecte care să vină în sprijinul politicilor existente nu doar în regiune, cât și în Europa.

Prin această inițiativă, Direcția Generală Anticorupție este un promotor al activităților de profil în regiune, arătând preocuparea noastră pentru dezvoltarea culturii integrității, ca valoare aflată la baza culturii organizaționale, în scopul asigurării unor servicii publice de calitate. Dat fiind că tema conferinței este susținută de convingerea că integritatea este ceea ce facem corect, este absolut necesar să intervenim nu doar prin măsuri de informare și conștientizare anticorupție adresate indivizilor, ci și prin formarea acelor mecanisme instituționale care să determine funcționarii publici la respectarea principiilor de bază ale societății, cu accent pe responsabilitate și competență.

În acest sens, reamintim faptul că Direcția Generală Anticorupție a inițiat în urmă cu 4 ani proiectul Etică Organizațională și Integritate în M.A.I., adresat tinerilor aflați la început de carieră și managerilor acestora, la care au participat până în prezent sute de funcționari din toate instituțiile ministerului, ale cărui rezultate foarte bune constituie premisele unor noi proiecte în domeniul reformării funcționarului public și formării calității de a fi integru.

 

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE