Achizitii publice


Miercuri, 05 Iunie 2019

Contract de furnizare echipamente IT&C – procedura de atribuire: „licitaţie deschisă” cu etapă finală licitaţie electronică. Anunţ de participare publicat în SEAP nr.: CN1011807 / 05.06.2019 – denumire produse: Lot 1 – Echipament firewall VPN […]

Vineri, 12 Aprilie 2019

Achiziţie echipamente de tehnica operativa – procedura de atribuire: „Procedură simplificată” Anunţ de participare simplificat publicat în SEAP nr.: SCN1041497 / 11.04.2019 – denumire produse: Lot 1 – Echipament de înregistrare audio disimulat – 4 […]

Vineri, 12 Aprilie 2019

Anunţul de publicitate nr.: 2693450/12.04.2019. ANUNŢ DE PUBLICITATE  Model contract Caiet de sarcini

Miercuri, 13 Martie 2019

Anunţul de publicitate nr.: 2693255/13.03.2019. ANUNŢ DE PUBLICITATE Model contract prestări servicii Specificaţie tehnică