Date deschise

Programul de achiziţii publice pentru anul 2019
Anexă la Programul de achiziţii publice pentru anul 2019
Programul de achiziţii publice pentru anul 2018
Extras din Raportul de acceptare a donatie pentru SJA Galati
Situaţia centralizată a deplasarilor personalului DGA în 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018
Buletin informativ privind publicarea informațiilor de interes public în anul 2018

Situaţia privind deplasările în străinătate ale cadrelor D.G.A. în anul 2017

Bugetul financiar al DGA pe anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017
Buletin informativ privind publicarea informațiilor de interes public în anul 2017

Programul de achiziţii publice pentru anul 2017

Proiect „Întărirea capacităţii operaţionale a D.G.A. de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie, inclusiv în achiziţiile publice” – nr. ROFSIP2015OS5A04P01, finanţat din Fondul pentru Securitate Internă – Extras pentru anul 2017

Proiect „Mecanisme eficiente pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia publică, inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea proiectelor cu finanţare UE” – nr. ROFSIP2016OS5A08P01, finanţat din Fondul pentru Securitate Internă – Extras pentru anul 2017

Situaţia activităţilor de prevenire efectuate la nivelul D.G.A. în semestrul I 2017

Proiect OLAF/2016/D1/063 „Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere pentru combaterea fraudei, corupţiei şi a infracţiunilor conexe în sud-estul Europei”

Proiect OLAF/2016/D1/052 „Eficientizarea sistemului de acțiune al Ministerului Afacerilor Interne în investigarea și combaterea fenomenului de corupție”

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016

Buletin informativ privind publicarea informațiilor de interes public în anul 2016

Bugetul financiar al DGA pe anul 2017

Bugetul financiar contabil al DGA pe anul 2016

Situaţia privind deplasările în străinătate ale cadrelor D.G.A. în anul 2016

Situaţia centralizată a achiziţiilor efectuate la nivelul D.G.A. în anul 2016

Proiect „Întărirea capacităţii operaţionale a D.G.A. de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie, inclusiv în achiziţiile publice” – nr. ROFSIP2015OS5A04P01, finanţat din Fondul pentru Securitate Internă – Extras pentru anul 2016

Proiect „Mecanisme eficiente pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia publică, inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea proiectelor cu finanţare UE” – nr. ROFSIP2016OS5A08P01, finanţat din Fondul pentru Securitate Internă – Extras pentru anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2015

Bugetul financiar al DGA pe anul 2016

Bugetul financiar contabil al DGA pe anul 2015

Situaţia centralizată a deplasărilor reprezentanţilor DGA în anul 2015

Situaţia centralizată a achiziţiilor efectuate la nivelul DGA în anul 2015

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2015

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

Situaţia privind activităţile de prevenire a corupţiei desfăşurate de DGA în trimestrul II 2015

Situaţia privind activităţile de combatere a corupţiei desfăşurate de DGA în cel de-al doilea trimestru al anului 2015

Activitatea desfăşurată la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie în perioada 01.01. – 30.09.2014

Situaţia centralizată a deplasărilor efectuate de personalul Direcţiei Generale Anticorupţie pentru perioada 01.01. – 30.06.2014

Situaţia centralizată a deplasărilor efectuate de personalul Direcţiei Generale Anticorupţie pentru perioada 01.01. – 31.12.2013

Datele de contact ale structurilor Direcţiei Generale Anticorupţie

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2014

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2013

Acte normative DGA

Proiecte DGA 2014

ARHIVA

– Date deschise pe luna OCTOMBRIE 2014 (format *.rar)

– Date deschise pe luna MARTIE 2014 (format *.rar)

– Date deschise pe luna FEBRUARIE 2014 (format *.rar)