Date deschise

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2015

Bugetul financiar al DGA pe anul 2016

Bugetul financiar contabil al DGA pe anul 2015

Situaţia centralizată a deplasărilor reprezentanţilor DGA în anul 2015

Situaţia centralizată a achiziţiilor efectuate la nivelul DGA în anul 2015

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2015

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

Situaţia privind activităţile de prevenire a corupţiei desfăşurate de DGA în trimestrul II 2015

Situaţia privind activităţile de combatere a corupţiei desfăşurate de DGA în cel de-al doilea trimestru al anului 2015

Activitatea desfăşurată la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie în perioada 01.01. – 30.09.2014

Situaţia centralizată a deplasărilor efectuate de personalul Direcţiei Generale Anticorupţie pentru perioada 01.01. – 30.06.2014

Situaţia centralizată a deplasărilor efectuate de personalul Direcţiei Generale Anticorupţie pentru perioada 01.01. – 31.12.2013

Datele de contact ale structurilor Direcţiei Generale Anticorupţie

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2014

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2013

Acte normative DGA

Proiecte DGA 2014

 

ARHIVA

– Date deschise pe luna OCTOMBRIE 2014 (format *.rar)

– Date deschise pe luna MARTIE 2014 (format *.rar)

– Date deschise pe luna FEBRUARIE 2014 (format *.rar)