Date deschise

Bugetul financiar al DGA pe anul 2017

Bugetul financiar contabil al DGA pe anul 2016

Situaţia privind deplasările în străinătate ale cadrelor D.G.A. în anul 2016

Situaţia centralizată a achiziţiilor efectuate la nivelul D.G.A. în anul 2016

Proiect „Întărirea capacităţii operaţionale a D.G.A. de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie, inclusiv în achiziţiile publice” – nr. ROFSIP2015OS5A04P01, finanţat din Fondul pentru Securitate Internă

Proiect „Mecanisme eficiente pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia publică, inclusiv în achiziţiile publice şi gestionarea proiectelor cu finanţare UE” – nr. ROFSIP2016OS5A08P01, finanţat din Fondul pentru Securitate Internă

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 în anul 2015

Bugetul financiar al DGA pe anul 2016

Bugetul financiar contabil al DGA pe anul 2015

Situaţia centralizată a deplasărilor reprezentanţilor DGA în anul 2015

Situaţia centralizată a achiziţiilor efectuate la nivelul DGA în anul 2015

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2015

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2014

Situaţia privind activităţile de prevenire a corupţiei desfăşurate de DGA în trimestrul II 2015

Situaţia privind activităţile de combatere a corupţiei desfăşurate de DGA în cel de-al doilea trimestru al anului 2015

Activitatea desfăşurată la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie în perioada 01.01. – 30.09.2014

Situaţia centralizată a deplasărilor efectuate de personalul Direcţiei Generale Anticorupţie pentru perioada 01.01. – 30.06.2014

Situaţia centralizată a deplasărilor efectuate de personalul Direcţiei Generale Anticorupţie pentru perioada 01.01. – 31.12.2013

Datele de contact ale structurilor Direcţiei Generale Anticorupţie

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013

Bugetul financiar al D.G.A. pe anul 2014

Bilanţul financiar contabil al D.G.A. 2013

Acte normative DGA

Proiecte DGA 2014

 

ARHIVA

– Date deschise pe luna OCTOMBRIE 2014 (format *.rar)

– Date deschise pe luna MARTIE 2014 (format *.rar)

– Date deschise pe luna FEBRUARIE 2014 (format *.rar)