Legislație

1. Conventia penala privind coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, ratificata de România prin Legea nr.27/2002 – detalii

2. Conventia civila asupra coruptiei, adoptata la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, ratificata de România prin Legea nr.147/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2002 – detalii

3. Conventia Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptata la New York la 31 octombrie 2003, ratificata de România prin Legea nr. 365/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.903 din 5 octombrie 2004 – detalii

4. HOTARARE nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 – 2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015 – detalii

5. OMAI nr 102 din 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 – 2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I. – detalii

6. OMAI 256 din 2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului M.A.I. – detalii

7. OMAI 174 din 2012 privind aprobarea Planului sectorial de acţiune pentru implementarea, la nivelul M.A.I., a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012 – 2015, precum şi pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare la nivelul M.A.I. – detalii

8. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală – detalii

9. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul Penal al României – detalii

10. Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii – detalii

11. Ordinul nr. 86 din 12 iunie 2013 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne – detalii

12. Legea 146/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Legea 146/2012 – detalii

13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administratiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008 – detalii

14. Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie (proiect iniţiat de Ministerul Administraţiei şi Internelor), aprobată prin Legea nr. 383/2005 – detalii

15. Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor – detalii

16. Constituţia României – detalii

17. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi functionarea poliţiei judiciare, cu modificările şi completările ulterioare – detalii

18. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie – detalii

19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare – detalii

20. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare – detalii

21. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale Anticorupţie aprobat prin ordinul MAI nr. 119 din 25 iulie 2014 – detalii

22. HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public – detalii