Legislație

1. Conventia penala privind coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, ratificata de România prin Legea nr.27/2002 – detalii

2. Conventia civila asupra coruptiei, adoptata la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, ratificata de România prin Legea nr.147/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2002 – detalii

3. Conventia Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptata la New York la 31 octombrie 2003, ratificata de România prin Legea nr. 365/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.903 din 5 octombrie 2004 – detalii

4. OMAI 256 din 2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului M.A.I. – detalii

5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală – detalii

6. Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul Penal al României – detalii

7. Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii – detalii

8. Ordinul nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire a coruptiei in cadrul Ministerului Afacerilor Interne – detalii

9. Legea 146/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Legea 146/2012 – detalii

10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administratiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008 – detalii

11. Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie (proiect iniţiat de Ministerul Administraţiei şi Internelor), aprobată prin Legea nr. 383/2005 – detalii

12. Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor – detalii

13. Constituţia României – detalii

14. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi functionarea poliţiei judiciare, cu modificările şi completările ulterioare – detalii

15. Legea nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie – detalii

16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare – detalii

17. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare – detalii

18. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale Anticorupţie aprobat prin ordinul MAI nr. 158 din 19 decembrie 2017 – detalii

19. HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public – detalii

20. OMAI nr. 72 din 15 iunie 2017 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naționale anticorupție – detalii

21. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor publicdetalii