Mecanismul de Cooperare şi Verificare

La data aderării României, 1 ianuarie 2007, persistau unele deficienţe în domeniul reformei judiciare şi al luptei împotriva corupţiei, care ar fi putut obstrucţiona punerea în aplicare eficientă a legislaţiei, a politicilor şi a programelor Uniunii Europene şi să-i împiedice pe cetăţenii României să beneficieze pe deplin drepturile lor în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene. În aceste domenii au fost incluse prevederi speciale în Tratatul de aderare (articolele 37 şi 38 din Tratatul de aderare a României).

Comisia a creat un Mecanism de cooperare şi verificare (Decizia Comisiei 2006/928CE din 13 decembrie 2006, JO L 354, 14.12.2006, p. 56) pentru a ajuta România să remedieze aceste neajunsuri şi pentru a verifica progresul măsurat prin cele 4 obiective stabilite pentru reforma justiţiei şi pentru lupta împotriva corupţiei. Aceste obiective de referinţă / condiţionalităţi / benchmarks sunt în strânsă legătură:
1. asigurarea unui act de justiţie mai transparent şi mai eficient, în special prin consolidarea capacităţii şi răspunderii Consiliului Superior al Magistraturii; raportarea şi monitorizarea impactului noilor Coduri de procedură civilă şi penală;
2. instituirea, astfel cum s-a prevăzut, a unei agenţii de integritate cu responsabilităţi privind verificarea averilor, a incompatibilităţilor şi a potenţialelor conflicte de interese, cu rolul de a emite hotărâri cu caracter obligatoriu, pe baza cărora să se poată aplica sancţiuni disuasive;
3. pe baza progreselor realizate până în prezent, efectuarea în continuare de investigaţii profesioniste şi imparţiale în legătură cu acuzaţii privind acte de corupţie la nivel înalt;
4. adoptarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, în special în administraţia locală.

De la aderarea României la Uniunea Europeană, anual, în perioada iunie-iulie, au fost publicate Rapoarte ale Comisiei către Parlamentul european şi Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul MCV, precum şi Rapoarte intermediare, în perioada februarie – martie.

De menţionat este şi faptul că, la data de 1 ianuarie 2007, odată cu ţara noastră, a aderat la UE şi Bulgaria, pentru care, de asemenea, a fost instituit un Mecanism de cooperare şi verificare, care prevede 6 obiective de referinţă/condiţionalităţi: independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar, reforma sistemului judiciar, reforma şi transparenţa sistemului judiciar, lupta împotriva corupţiei la nivel înalt, lupta împotriva corupţiei din administraţia locală şi lupta împotriva crimei organizate.
Rapoartele intermediare şi cele privind progresele realizate de Bulgaria în cadrul MCV sunt publicate odată cu cele pentru România.

În continuare prezentăm Rapoartele Comisiei Europene privind MCV publicate în perioada 2007-2016 şi extrasele care fac referire la progresele înregistrate de DGA în lupta împotriva corupţiei în cadrul acestui mecanism:

2016
Raportul MCV 27.01.2016

2015
Raportul MCV 28.01.2015
Raport tehnic 2015

2014
Raportul MCV 22.01.2014
Raport tehnic 2014

2013
Raportul MCV 30.01.2013

2012
Raportul MCV 18.07.2012
Raport intermediar 08.02.2012

2011
Raportul MCV 20.07.2011
Raport interimar 18.02.2011

2010
Raportul MCV 20.07.2010
Raport interimar 23.03.2010

2009
Raportul CE din 22.07.2009
Document de însoţire 22.07.2009
Raport interimar 12.02.2009

2008
Raportul CE 23.07.2008
Document justificativ 23.07.2008
Raport interimar 04.02.2008

2007
Raportul MCV 27.06.2007

 

                    Extrase cu menţiunile referitoare la D.G.A. în cuprinsul Rapoartelor publicate în anii 2007 – 2016: – detalii