E-petiție

ATENŢIE!
În cazul în care câmpurile solicitate sunt completate corect veţi primi răspuns în termenul legal la adresa menţionată de dumneavoastră.
Oferirea numărului de telefon şi / sau a adresei de e-mail este necesară pentru comunicarea operativă a numărului de înregistrare al petiţiei dumneavoastră.

Subsemnatul (a) , fiul(fiica) lui , și al(a) , născut(ă) la data de , în cu domiciliul stabil în , strada , numărul , bloc , scara , etaj , apartament , judeţ (sector) posesor al B.I.(C.I.): seria , numărul , şi C.N.P: , telefon , adresa e-mail , vă aduc la cunoştinţă următoarele:

Faţă de această situaţie, vă rog să luaţi măsurile legale ce se impun.