» Prezentare generală
 » Obiective
 » Activităţi
 » Sondaje de opinie
 » Ghid de informare pentru cetăţeni
Online: LUNI - VINERI
11:00-14:00
 
Cunoaşteţi-vă drepturile!
Ghid de informare pentru cetăţeni inapoiGhid de informare pentru cetăţeni în relaţia cu structurile Ministerului Afacerilor InterneAnexe DEPABDÎn Anexă găsiţi următoarele modele de declaraţii, cereri, dispoziţii şi procese-verbale:
- Declaraţie privind declararea şi înregistrarea naşterii copilului;
- Declaraţie privind declararea domiciliului copilului;
- Cerere aprobare încheiere căsătorie la sediul primăriei;
- Cerere aprobare oficiere căsătorie în afara sediului primăriei;
- Cerere aprobare oficiere căsătorie;
- Declaraţie de căsătorie;
- Proces-verbal luare consimţământ căsătorie;
- Dovadă înregistrare deces;
- Cerere aprobare transcriere şi înregistrare documente în registrele de stare civilă română;
- Declaraţie pe propria răspundere că nu a mai fost solicitată transcrierea de documente în registrele de stare civilă română;
- Declaraţie de recunoaştere a unui copil;
- Cerere de divorţ;
- Declaraţie privind menţinerea cererii privind desfacerea căsătoriei;
- Declaraţie renunţare divorţ;
- Certificat de divorţ;
- Cerere de schimbare de nume;
- Dispoziţie admitere cerere schimbare nume;
- Cerere rectificare act de stare civilă;
- Dispoziţie rectificare act de stare civilă;
- Cerere reconstituire (întocmire ulterioară) act de stare civilă;
- Dispoziţie aprobare reconstituire/întocmire ulterioară act de stare civilă
- Cerere eliberare acte de stare civilă;
- Cerere verificare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
- Cerere intervenţie date prelucrate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
- Cerere opoziţie prelucrare date de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Anexe DEPABD


Anexe IGPRÎn Anexă găsiţi următoarele modele de autorizaţii, avize, certificate, dovezi, atestate, permise de transfer al armelor, cereri şi declaraţii:
- Autorizaţie de procurare armă şi muniţie (persoane fizice);
- Autorizaţie de transfer a armelor (persoane fizice);
- Autorizaţie temporară de transport şi folosire a armei (persoane fizice);
- Atestat de colecţionar (persoane fizice);
- Autorizaţie de scoatere temporară din ţară a armelor/muniţiilor (persoane fizice);
- Aviz de înstrăinare a armei/muniţiei pe teritoriul României;
- Autorizaţie temporară de procurare a armei şi muniţiei letale (persoane fizice străine);
- Autorizaţie de scoatere definitivă de pe teritoriul României a armelor şi muniţiilor letale (persoane fizice străine);
- Dovadă notificare procurare armă neletală de către persoanele fizice;
- Certificat de deţinător pentru arme neletale (persoane fizice);
- Aviz de scoatere definitivă din România a armei şi muniţiei neletale (persoane fizice);
- Aviz pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României (persoane fizice străine);
- Autorizaţie de procurare arme şi muniţii letale/ neletale (persoane juridice);
- Autorizaţie de deţinere și folosire arme şi muniţii letale/neletale (persoane juridice);
- Autorizaţie de folosire - arme şi muniţii letale (persoane juridice);
- Autorizaţie de transfer a armelor (persoane juridice);
- Autorizaţie de scoatere temporară din ţară a armelor/muniţiilor letale (persoane juridice);
- Certificat de deţinător arme neletale (persoane juridice);
- Dovadă notificare armă neletală (persoane juridice);
- Autorizaţie de funcţionare a poligonului de tragere (persoane juridice);
- Autorizaţie pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii (persoane juridice);
- Atestat de instructor în poligonul de tragere;
- Aviz de principiu pentru includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii;
- Autorizaţie pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii letale;
- Aviz pentru operaţiuni de import/export cu arme și muniţii (armurieri);
- Aviz pentru efectuarea transportului de arme şi muniţii;
- Permis de transfer al armelor letale din România către un stat membru al Uniunii Europene;
- Permis de transfer al armelor/muniţiilor letale din România către un stat membru al Uniunii Europene (armurieri);
- Autorizaţie de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor letale din România către un stat membru al Uniunii Europene;
- Autorizaţie deţinere, producere, preparare, transportare, comercializare şi folosire materii explozive;
- Autorizaţie pentru depozitarea materiilor explozive;
- Autorizaţie pentru transferul explozivilor;
- Cerere aviz pentru executarea jocurilor de artificii;
- Licenţă de funcţionare firmă de protecţie şi pază;
- Cerere avizare lucrări care implică închiderea şi/sau crearea de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor şi/sau a pietonilor;
- Solicitare pentru însoţirea transportului agabaritic cu echipaje de poliţie rutieră;
- Declaraţie pentru reprezentanţii legali ai operatorilor economici în vederea obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc.

Anexe IGPR


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
http://ec.europa.eu/romania

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de UNIUNEA EUROPEANĂ în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la UNIUNEA EUROPEANĂ, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.

developed by OPUSDESIGN