Solicitare informații de interes public

PERSOANE RESPONSABILE:

Comisar şef de poliţie Sarmizia Fetcu
Telefon:021 / 332.19.96
E-mail: presa.dga@mai.gov.ro

Program: – de marți până vineri de la 08.00 la 16.00

–  în fiecare zi de luni de la 08.00 la 18.00

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Buletin informativ privind publicarea informațiilor de interes public în anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017
Buletin informativ privind publicarea informațiilor de interes public în anul 2017

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016
Buletin informativ privind publicarea informațiilor de interes public în anul 2016
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001
Hotararea nr.478/2016
Formular cerere
Formular reclamaţie administrativa1
Formular reclamaţie administrativa2
LISTA documentelor de interes public DGA
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2013
Raport de evaluare a implemantării Legii nr. 544/2001 în anul 2014
Raport de evaluare a implemantării Legii nr. 544/2001 în anul 2015

MODALITĂŢI DE CONTESTARE:

– Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat

– Impotriva refuzului se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

– Dacă dupa cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte intemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

– În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de art. 7 din lege.

– Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plăteasca daune morale şi/sau patrimoniale.

– Hotarârea tribunalului este supusă recursului.

– Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

– Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.